Om du är missnöjd med innehållet i din matkasse ska du alltid vända dig till företaget du beställde matkassen ifrån. Detta gäller även om du fått en dålig råvara i matkassen.