Mat och hygien hör ihop. Matkasseföretagen är väldigt noggranna när det gäller aspekter som hygien och många av leverantörerna har lagt till eller ändrat sina rutiner enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Matkassarna levereras till dörren utan närkontakt. Mottagaren av matkassen meddelas via dörrklockan eller porttelefonen.